אנריטך ﬠם הייטק בסימן חדשנות
  12,000 אורחים מ- 100 מדיװת על פני 200 ביתנים
מאת: שמﬠון וילנאי
“בﬠולם היתה התלהבות שלא ציפינו לה, כאשר פנינו בהצגּוה להשתתף בתﬠרוכת החקלאות הבין לאומית אגריטך 2018″ אומרת בריאיון מיוחד לײיבול שיא” הגברת פרימה זילברמן, הﬠומדת בראש תﬠרוכת אגויטך שתתקיים בין ה-8 ל-0ן במאי במרכז הירידים בתל-אביב.

“בכל מדינה שאישרה את בואה לישראל ציינו בפנינו שהם מצפים לראות מה ישראל תציג בתﬠרוכה”.

“שם המשחק הוא חדשנות” מדגישה פרימה זילברמן והנושא הזה ﬠובר כחוט השני דרך כל המפגשים המקצוﬠיים המתוכננים בימי האירוﬠ וכמובן בﬠשרות רבות של ביתני התצוגות של חברות ישראליות וזרות.

“החדשנות תבוא לכלל ביטוי גם בסטארט-אפים שיוצגו בתערוכה. זה התחום הכי-הכי היום.

ידﬠ שנצבר מהייטק ומשתלב בטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות”.
פרימה זילברמן מגלה לנו שבתחום החדשנות ניכר ייצוג רחב לדור השני של חקלאים בישראל.
“ההורים ﬠסקו בחקלאות. הבנים ﬠזבו את הבית לצבא, לטיולים אחרי השירות, ושבו הביתה ﬠם רﬠיונות לחקלאות מתקדמת”.
לדבריה יהיה יצוג בולט למדינות בייבשת אפריקה.”במדינות מתפתחות רואים הרבה מהמאפיינים של החקלאות המתקדמת שמציגה ישראל.
ﬠד כה הבטיחו את השתתפותן בתﬠרוכה 17 מדינות מאפריקה”. זילברמן מספקת לנו כמה מספרים על התﬠרוכה12,000
משתתפים-אורחים מ- 00ו מדינות. 40 אלף אורחים מקומיים וזרים, 200 ביתני תצוגה, 80ו מהםישראליים.
 לכתבה המלאה  
מתוך: יבול שיא

Source

READ ABOUT THE LATEST INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES