Printed version

Researchers were able to cure mice using replacement hemophilia gene – targeting therapeutic genes to unwanted cells

מחדירים לגוף דנ”א חדש ומתקנים את הגנטיקה

חוקרים הצליחו לרפא עכברים מהמופיליה באמצעות שחלוף גנטי – הכוונת גנים מרפאים אל תאים רצויים

כיום, באמצעות הרפואה הגנית, ניתן להנדס את הדנ”א בתאי גופנו כדי להילחם במחלות גנטיות ובסרטן. לדוגמה, ניתן להחדיר לתאים גן תקין במקום גן חסר או פגום, או להחדיר לתאי מערכת החיסון גנים אשר גורמים להם לזהות ולתקוף תאים סרטניים. אם נדמה מחלה לתקלה בקונדיטוריה הגורמת לייצור עוגות פגומות, הרי שהרפואה הקלאסית מנסה לתקן את העוגות הפגומות בעוד הרפואה הגנית מנסה לתקן את המתכון כדי למנוע את יצירתן מראש. הדנ”א הוא החומר הגנטי שבגרעין התא והוא מכיל כ-25,000 גנים שמקודדים (מתורגמים) לחלבונים ואלו אחראים לתפקודם ותחזוקתם של תאי הגוף. הגנים הם למעשה רצפים מתוך הדנ”א וכאשר גן אינו מתבטא כראוי עלולה להיפגע…
 Source: http://www.haaretz.co.il/news/health/research/.premium-1.2968862